Automatiskt brandlarm – Fria Läroverken Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.