Automatiskt brandlarm Fränninge

Station Vollsjö åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av misstag. Kontroll, information och överlämnande till anläggningsskötare.