Automatiskt brandlarm. Fränninge, Stora Fränningevägen.

Station Vollsjö, Sjöbo och yttre befäl larmas på brand i byggnad. Inkommer först som ett automatiskt brandlarm. Ingen brand, utan larmet löst av matlagning.