Automatiskt brandlarm. Fränninge, Stora Fränningevägen. Tuagården.

Station Vollsjö larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Larmet troligt löst av damm i detektor.