Automatiskt brandlarm Fränninge

Station Vollsjö larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroller och meddelande till fastighetsägare.