Automatiskt brandlarm Förskeppsgatan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rök från en maskin. Kontroll och återställning.