Automatiskt brandlarm Fastbränslecentralen Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel i förbränningen till pannorna så rök trycks bakåt ut i lokalerna. Ventilation och återställning. Anläggningsskötare till platsen.