Automatiskt brandlarm Fastbränslecentralen Simrishamn

Station Simrishamn larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga i pannrum. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats.