Automatiskt brandlarm Färsingaskolan Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av anlagd brand i tidningspapper. Branden är släckt vid räddningstjänstens framkomst. Kontroll, återställning samt information till elever och personal. Händelsen kommer att polisanmälas.