Automatiskt brandlarm Färsingaskolan Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av deodorantspray. Kontroll och återställning.