Automatiskt brandlarm Färsingaskolan Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning.