Automatiskt brandlarm Färsingaskolan Sjöbo

Befälet i Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare vidtar åtgärder.