Automatiskt brandlarm Färsingaskolan Sjöbo

Även befälet i Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare på plats kopplar ifrån sektionen under tiden arbete sker.