Automatiskt brandlarm Färsingahallen

Station Sjöbo larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av vattenånga från dusch. Kontroll och återställning.