Automatiskt brandlarm Färsinga Lärcentrum

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen.