Automatiskt brandlarm Färsinga lärcentrum Sjöbo

Befälet i Sjöbo åker på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av städning. Kontroll och återställning.