Automatiskt brandlarm – Färsinga Lärcentrum

Station Sjöbo åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. återställning av larmet.