Automatiskt brandlarm – Färsinga Lärcentrum

Station Sjöbo larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rökning. Kontroll och återställning.