Automatiskt brandlarm – Fabriksgatan Simrishamn

Station Simrishamn åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Anläggningsskötare kommer till plats och övertar ärendet.