Automatiskt brandlarm Fabriksgatan Simrishamn

Station Simrishamn larma still ett automatiskt brandlarm. Ingen brand. Kontroll och återställning.