Automatiskt brandlarm Eljaröds kyrka

Station Brösarp larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare till platsen.