Automatiskt brandlarm Ejdern Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning. Samtal med anläggningsskötare om förebyggande åtgärder.