Automatiskt brandlarm Ejdern Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av att personalen har bakat. Kontroll, information och återställning.