Automatiskt brandlarm Edvinshusskolan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband med städning. Kontroll och återställning. Anläggningsskötaren byter ut detektorn som larmat.