Automatiskt brandlarm – Drottning Margaretas väg Ystad

Ingen brand. Återställning av larmet. Kontaktar anläggningsägare som kontaktar servicetekniker.