Automatiskt brandlarm Dragongatan Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av fel i en arbetsprocess. Kontroll, ventilering och återställning.