Automatiskt brandlarm Dragonen Ystad

Station Ystad och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll och bortkoppling av sektion därefter återställning. Anläggningsskötare på plats.