Automatiskt brandlarm – Dalgatan Tomelilla

Räddningstjänsten Tomelilla åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Orsak är matlagning. Återställer larmet.