Automatiskt brandlarm Dagcentralen Kärnan i Sjöbo

Station Sjöbolarmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av rökning. Kontroll, återställning samt information.