Automatiskt brandlarm Dagcenter Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av damm i samband med städning. Kontroll och återställning.