Automatiskt brandlarm Coop Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst i samband bakning. Kontroll, information samt återställning. Anläggningsskötare vidtar fortsatta åtgärder.