Automatiskt brandlarm Coop Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll, återställning och uppföljning med verksamhetschef.