Automatiskt brandlarm Byavångsskolan Tomelilla

Station Tomelilla larmas på ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av matlagning. Kontroll och återställning.