Automatiskt brandlarm. Byavångshemmet.

Station Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar orsak.