Automatiskt brandlarm – Byavångshemmet Tomelilla

Befälet i Tomelilla larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst utan synbar anledning.