Automatiskt brandlarm Byavångshemmet Tomelilla

Station Tomelilla larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av tekniskt fel. Kontroll, återställning och överlämnar till anläggningsskötare.