Automatiskt brandlarm BUN-huset Ystad

Station Ystad larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av fel i en lysrörsarmatur. Kontroll och återställning samt bruten ström i aktuellt rum. Fastighetsägaren på plats kontaktar elektriker.