Automatiskt brandlarm. Bryggeriet ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av en gasolvärmare.