Automatiskt brandlarm Brösarp Skola

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Återställning av larmet.