Automatiskt brandlarm. Brösarp. Brinkehem.

Station Brösarp och yttre befäl larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst av rökning.