Automatiskt brandlarm. Brösarp, Brinkehem.

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Rök från eldstad kommit ut i lokalen som löste larmet. Anläggningsskötare instruerar personalen.