Automatiskt brandlarm – Brösarp

Station Brösarp åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand. Elfel i kylskåp som föranleder lite rök i rummet. Återställning av larmet.