Automatiskt brandlarm – Bronsgatan Ystad

Station Ystad larmas på automatiskt brandlarm, larmet utlöst på grund av en mindre brand i en maskin.