Automatiskt brandlarm – Bronsgatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Vid framkomst brinner det i en produktionsmaskin med rökutveckling som följd. Station Tomelilla dras som förstärkningslarm till plats. Branden släcks och röken ventileras ut. Efter avslutad räddningsinsats lämnas ärendet över till personal på plats.