Automatiskt brandlarm – Bronsgatan Ystad

Station Ystad åker på automatiskt brandlarm. Ingen brand.Orsak är hantverkare. återställning av larmet.