Automatiskt brandlarm Brinkehem

Station Brösarp larmas på automatiskt brandlarm, ingen brand. Utlöst på grund av rök från en öppen spis.