Automatiskt brandlarm Borrbyhemmet

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på utan synbar anledning. Kontroll och återställning.