Automatiskt brandlarm Borrbyhemmet

Station Borrby larmas ännu en gång till ett automatiskt brandlarm. Det är samma detektor som tidigare och anläggningsskötare kopplar bort den. Återställning av anläggningen.