Automatiskt brandlarm Borrby

Station Borrby och yttre befäl larmas till ett automatiskt brandlarm där en detektor på vinden utlöst utan synbar anledning. Kontroll och återställning samt information till fastighetsägaren.