Automatiskt brandlarm Borrby skola

Station Borrby larmas till ett automatiskt brandlarm som utlöst på grund av hantverksarbete. Kontroll och återställning. Anläggningsskötare kopplar bort aktuell sektion.